โต๊ะทำงาน DX หน้าโต๊ะเหล็กพ่นสีครีมเมทัลลิค DX-52-33-MG สีเขียวเมทัลลิค
หมวดหมู่สินค้า: โต๊ะทำงาน
จาก 9,500.00 บาท ลดทันที 27%
ราคา 6,890.35 บาท

08 ธันวาคม 2017

ผู้ชม 122 ผู้ชม

1. รายละเอียดทางเทคนิค
1.1 เป็นโต๊ะทำงานมีขนาดไม่น้อยกว่า 79.2 x 159.2 x 74 เซนติเมตร
1.2 หน้าโต๊ะทำด้วยเหล็กแผ่นพ่นด้วยสีพ๊อกซี่ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูปมีความหนา
หน้าโต๊ะ (หลังอาร์คขึ้นรูป) 28 มิลลิเมตร พ่นสีด้วยระบบอิเลคโครสแตติด ทนต่อการขูดขีดและสารเคมีได้ดี
1.3 ตู้ลิ้นชักใส่เอกสารมี 3 ลิ้นชักโครงตู้ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร สามารถล็อคอัตโนมัติ
พร้อมกันทั้ง 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักที่ 2,3 มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 มิลลิเมตร และลึกไม่น้อยกว่า 452 มิลลิเมตร
1.4 ตัวโต๊ะมีลิ้นชักกลาง ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป
1.5 ปลายขาทำด้วยพลาสติกฉีดหุ้มสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 33 มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
สามารถปรับระดับได้ในกรณีพื้นไม่เสมอ
1.6 ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด ก่อนพ่นสีจะต้องผ่านการล้างคราบไขมันด้วยเคมี Bio cleaner และเคลือบผิวเหล็ก
ด้วยเคมี Dry Inplace Organic Coating เพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะของสี โดยเคมีที่ใช้ไม่มีโลหะหนักและ
สารก่อมะเร็ง จากนั้นนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 180-200 °C นาน 10 นาที แล้วจึงพ่นสีปิดผิวเหล็กด้วยสีฝุ่นเมทัลลิค
และอบสีที่อุณหภูมิ 200-220 °C นาน 10 นาที

2. รายละเอียดอื่น ๆ
สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี ในสภาพการใช้งานปกติ รายละเอียดตามใบรับประกันสินค้า