Net Design Shop : Ready Shopping site
Member Login                  Search :             language    :  สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์

โต๊ะทำงาน -> โต๊ะทำงาน DX หน้าโต๊ะเหล็กพ่นสีครีมเมทัลลิค DX-40-3-MC สีครีมเมทัลลิค

โต๊ะทำงาน DX หน้าโต๊ะเหล็กพ่นสีครีมเมทัลลิค DX-40-3-MC สีครีมเมทัลลิค

5,350.17 ฿

ปกติ 6970 ฿

รหัส : DX-40-3-MC ค่าจัดส่ง ไม่คิดค่าจัดส่ง
ขนาด : 1200x691x740
สี :
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า

1. รายละเอียดทางเทคนิค
1.1 เป็นโต๊ะทำงานมีขนาดไม่น้อยกว่า 69.1 x 120 x 74 เซนติเมตร
1.2 หน้าโต๊ะทำด้วยเหล็กแผ่นพ่นด้วยสีอีพ๊อกซี่ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูปมีความหนา
หน้าโต๊ะ (หลังอาร์คขึ้นรูป) 28 มิลลิเมตร พ่นสีด้วยระบบอิเลคโครสแตติด ทนต่อการขูดขีดและสารเคมีได้ดี
1.3 ตู้ลิ้นชักใส่เอกสารมี 3 ลิ้นชักโครงตู้ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร สามารถล็อคอัตโนมัติ
พร้อมกันทั้ง 3 ลิ้นชัก
1.4 โครงตู้ได้ออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้สามารถประกอบเข้ากับหน้าโต๊ะได้ทั้ง 2 ข้างตามความต้องการ
ลิ้นชักที่ 2,3 มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 มิลลิเมตร และลึกไม่น้อยกว่า 452 มิลลิเมตร
1.5 ตัวโต๊ะมีลิ้นชักกลาง ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป
1.6 ด้านหน้าโต๊ะมีแผ่นปิดหน้า ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตรยึดลอยเพื่อให้ร้อยสายไฟได้
1.7 ขา 1 ข้างทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร มีขนาดกว้าง 60.5 x สูง 65.5 x หนา 3.5 เซนติเมตร
มีลักษณะเป็นกรอบทึบ ด้านบนยึดติดกับหน้าโต๊ะได้ทั้ง 2 ข้าง
1.8 ปลายขาทำด้วยพลาสติกฉีดหุ้มสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 33 มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
สามารถปรับระดับได้ในกรณีพื้นไม่เสมอ
1.9 ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด ก่อนพ่นสีจะต้องผ่านการล้างคราบไขมันด้วยเคมี Bio cleaner และเคลือบผิวเหล็ก
ด้วยเคมี Dry Inplace Organic Coating เพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะของสี โดยเคมีที่ใช้ไม่มีโลหะหนักและ
สารก่อมะเร็ง จากนั้นนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 180-200 °C นาน 10 นาที แล้วจึงพ่นสีปิดผิวเหล็กด้วยสีฝุ่นเมทัลลิค
และอบสีที่อุณหภูมิ 200-220 °C นาน 10 นาที

2. รายละเอียดอื่น ๆ
สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี ในสภาพการใช้งานปกติ รายละเอียดตามใบรับประกันสินค้า

ความเห็น
0