• นายชวลิต วานิจจะกูล
  4 ปีที่แล้ว

  1) ตู้สองบานเปิดทึบสูง KWS-183-OR ต้องซื้อฐานรองตู้รุ่นไหนครับ ? รุ่น B-90 หรือB-120 หรือ  B-150 ?

  2) ตู้บานเลื่อนทึบสูง KSS-120-OR ต้องซื้อฐานรองตู้รุ่นไหนครับ ? รุ่น B-90 หรือB-120 หรือ  B-150 ?

  3) ตู้บานเลื่อนทึบสูง KSS-914-OR ต้องซื้อฐานรองตู้รุ่นไหนครับ ? รุ่น B-90 หรือB-120 หรือ  B-150 ?

  ขอบคุณครับ

   

   

   

  127.0.xxx.xxx ตอบกลับ   

ตอบกระทู้