รายละเอียดการชำระเงิน


  1. การชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี "บริษัท ลัคกี้เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด"
ท่าน สามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมงและที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงเทพ, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย ฯ  ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน

 

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี  ประเภท 
 

 ธ.กรุงเทพ

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

580-072306-5

ออมทรัพย์

         

 

หมายเหตุ : กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งการชำระเงิน

การแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบเว็ปไชต์ สามารถทำได้โดยไปที่เมนู แจ้งการชำระเงิน

- กรอก รหัสการสั่งซื้อ

- เลือกประเภท การชำระเงินผ่านธนาคาร 

- จำนวนเงินที่ชำระ 

- เลือกวันที่ และเวลา ที่ทำการชำระเงิน

- แนบเอกสารการชำระเงิน เช่น สลิป การโอนเงินผ่านธนาคาร 

- กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมการชำระเงิน

- กดปุ่ม แจ้งการชำระเงิน เป็นการเสร็จสิ้น

หรือให้ scan สลิป หรือ เอกสารการจ่ายเงิน ส่ง Email : lucky@luckyworld.com โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์

 

  1. การชำระเงินปลายทาง

ท่านสามารถชำระเงินสดด้วยตันเองเมื่อได้รับสินค้าแล้ว พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ : บริการนี้จะเสร็จสมบูรณ์หลังจากที่ชำระเงินเสร็จสิ้นและได้รับใบเสร็จรับเงินจากทางบริษัทแล้ว

การแจ้งการชำระเงินปลายทาง ผ่านระบบเว็ปไชต์ สามารถทำได้โดยไปที่เมนู แจ้งการชำระเงิน

- กรอก รหัสการสั่งซื้อ

- เลือกประเภท การชำระเงินปลายทาง

- จำนวนเงินที่ชำระ 

- เลือกวันที่ และเวลา ที่ทำการชำระเงิน

- แนบเอกสารการชำระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน

- กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมการชำระเงิน

- กดปุ่ม แจ้งการชำระเงิน เป็นการเสร็จสิ้น

 

หรือ ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม หลักฐานการชำระเงิน

- เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อ-นามสกุล

- หลักฐานใบเสร็จรับเงิน

- Email :  lucky@luckyworld.com 

 

 


15 มี.ค. 2566