ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกเงาขวา กระจกทับทิมซ้าย KSM-126K-TG
จาก 12,500.00 บาท ลดทันที 3510 บาท
ราคา 8,990.00 บาท

08 ธันวาคม 2560

ผู้ชม 363 ผู้ชม

1.  รายละเอียดทางเทคนิค                  
  1.1   เป็นตู้บานเลื่อนมีขนาดไม่น้อยกว่า   118 x 62 x 183   เซนติเมตร        
  1.2   โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า   0.6  มิลลิเมตร โครงตู้เป็นแบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN)
  1.3   กรอบประตูทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6   มิลลิเมตรพับและอาร์คขึ้นรูปยึดติดกับแผ่นกระจกใส  
  หนา  3   มิลลิเมตร                  
  1.4   บานเลื่อนกระจกลายทับทิมซ้าย,กระจกเงาขวา ล็อคด้วยระบบกุญแจ        
  1.5   มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีความคงทนแข็งแรง          
  1.6   ตู้วางของภายในเป็นแบบถอดประกอบได้ ชั้นวางเป็นแบบตายตัว พับขึ้นรูป      
  1.7   ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด ก่อนพ่นสีจะต้องผ่านการล้างคราบไขมันด้วยเคมี Bio cleaner และเคลือบผิวเหล็ก
  ด้วยเคมี Dry Inplace Organic Coating เพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะของสี โดยเคมีที่ใช้ไม่มีโลหะหนักและ
  สารก่อมะเร็ง จากนั้นนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 180-200 °C นาน 10 นาที แล้วจึงพ่นสีปิดผิวเหล็กด้วยสีฝุ่นอีฟ๊อกซี่
  และอบสีที่อุณหภูมิ 200-220 °C นาน 10 นาที            
                       
2.  รายละเอียดอื่น ๆ                  
  สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี ในสภาพการใช้งานปกติ รายละเอียดตามใบรับประกันสินค้า