โต๊ะทำงานหน้าเหล็กปิดผิวลามิเนทพร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก DL-52-33-GG โต๊ะทำงานหน้าเหล็กปิดผิวลามิเนทพร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก DL-52-33-GG โต๊ะทำงานหน้าเหล็กปิดผิวลามิเนทพร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก DL-52-33-GG โต๊ะทำงานหน้าเหล็กปิดผิวลามิเนทพร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก DL-52-33-GG โต๊ะทำงานหน้าเหล็กปิดผิวลามิเนทพร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก DL-52-33-GG
หมวดหมู่สินค้า: โต๊ะทำงาน
รหัส : DL-52-33-GG
โต๊ะทำงานหน้าเหล็กปิดผิวลามิเนทพร้อมตู้ 3 ลิ้นชัก DL-52-33-GG
จาก 11,120.00 บาท ลดทันที 28%
ราคา 8,049.77 บาท

22 มกราคม 2562

ผู้ชม 1027 ผู้ชม

1.  รายละเอียดทางเทคนิค
     1.1  เป็นโต๊ะทำงานมีขนาดไม่น้อยกว่า 79.5 x 159.2 x 74  เซนติเมตร
     1.2  หน้าโต๊ะทำด้วยเหล็กแผ่นพ่นด้วยสีอีพ๊อกซี่ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูปมีความหนา หน้าโต๊ะ (หลังอาร์คขึ้นรูป) 28 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยลามิเนท ทนต่อการขูดขีดและสารเคมีได้ดี
     1.3  ตู้ลิ้นชักใส่เอกสารมี 3 ลิ้นชักโครงตู้ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร สามารถล็อคอัตโนมัติ พร้อมกันทั้ง 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักที่ 2,3 มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 มิลลิเมตร และลึกไม่น้อยกว่า 452 มิลลิเมตร
     1.4  ตัวโต๊ะมีลิ้นชักกลาง ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป
     1.5  ปลายขาทำด้วยพลาสติกฉีดหุ้มสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 33 มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร สามารถปรับระดับได้ในกรณีพื้นไม่เสมอ
     1.6   ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด ก่อนพ่นสีจะต้องผ่านการล้างคราบไขมันด้วยเคมี Bio cleaner และเคลือบผิวเหล็ก

      ด้วยเคมี Dry Inplace Organic Coating เพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะของสี โดยเคมีที่ใช้ไม่มีโลหะหนักและ
     สารก่อมะเร็ง จากนั้นนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 180-200 °C นาน 10 นาที แล้วจึงพ่นสีปิดผิวเหล็กด้วยสีฝุ่นอีฟ๊อกซี่
     และอบสีที่อุณหภูมิ 200-220 °C นาน 10 นาที

2.  รายละเอียดอื่น ๆ
     สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี ในสภาพการใช้งานปกติ รายละเอียดตามใบรับประกันสินค้า